Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
4

Odwiedziło nas
720 007

1 2 3

Terminarz

Wtorek, 23-09-2014
godzina 19:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobota, 27-09-2014
godzina 09:30
Diecezjalny Dzień Jedności w Kadzidle

Wtorek, 30-09-2014
godzina 19:00
Spotkanie wspólnoty

Wtorek, 07-10-2014
godzina 19:00
Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

Wtorek, 14-10-2014
godzina 19:00
Spotkanie wspólnoty

Słowo ze spotkania

16 września 2014 - 1Kor 12, 27-31
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.